Debeloplastna tehnologija – včeraj, danes in jutri

Debeloplastna tehnologija – včeraj, danes in jutri

Katarina Žiberna

“Karakterizacija feroelektričnih materialov z in situ tehnikami vrstične elektronske mikroskopije”

16. 4. 2021 ob 10:00 preko 

https://zoom.us/j/93659679392?pwd=N3N0aFd2TXhrSlF3SHZDRlJBR0V2Zz09