Iščemo nove sodelavce

Iščemo nove sodelavce

Iščemo kandidatko ali kandidata za doktorski študij ter zaposlitev na Institutu “Jožef Stefan” na področju raziskav materialov z eksotičnimi električnimi in magnetnimi lastnostmi, kot so multikalorični materiali za nove, okolju prijazne hladilne sisteme na osnovi trdnih snovi.

Delo bo zajemalo pripravo materialov in kompozitnih elementov, strukturno karakterizacijo in raziskave fizikalnih lastnosti pripravljenih vzorcev. S posebnimi eksperimentalnimi metodami bomo v okviru našega novoustanovljenega laboratorija za materiale – ULTRACOOL raziskovali pripravo dobrih multikaloričnih kompozitov.

Delo bo potekalo pod mentorstvom doc. dr. Hane Uršič Nemevšek na Odseku za elektronsko keramiko, Instituta “Jožef Stefan”. Raziskave bodo potekale v sodelovanju z raziskovalci iz tujine. Če ste zainteresirani za doktorski študij in delo na Institutu, pišite na: hana.ursic@ijs.si