Odsečni seminarji

Oprema

Planetarni mlin

Model: PM 400, Retsch

 

Laserski granulometer

Meritev velikosti in porazdelitev velikosti delcev.

Model: S3500, Microtrac

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Plinski helijev piknometer

Naprava za merjenje prostornine in gostote trdnih snovi.

Model: AccuPyc II 1340, Micromeritics

Financer: CO NAMASTE

 

Optični brezkontaktni dilatometer

Meritve dimenzijskih sprememb vzorcev do maksimalno 1500°C v različnih atmosferah.

Model: Leith Wetzlar

 

Optični brezkontaktni dilatometer

Meritve volumskih sprememb vzorcev med segrevanjem. 

Model: Misura 3 ODHT 1600 50 08

Financer: CO NAMASTE

 

Trivaljni mlin

Trivaljni mlin za pripravo keramičnih past za sitotisk.

Model: Exact

 

Sušilniki

Sušenje do 300°C.

Model: SP-25 Easy, Kambič; LSP-40C, Kambič

 

Sitotisk za pripravo debelih keramičnih plasti

Ročni tiskalnik za pripravo debelih plasti s postopkom sitotiska.

 

 

Vakuumski sušilnik

Sušenje z vakuumom.

Model: Vacutherm, Heraeus Instruments

 

Sitotiskarski stroj

Nanos debelih plasti z metodo sitotiska.

Model: C1010, Aurel

 

Kroglični drobilnik

Drobilec keramičnih prahov.

Model: MM400, Retsch

 

Brizgalni tiskalnik

Brizgalni tiskalnik za tiskanje raztopin ali suspenzij.

Model: Jetlab 4, Microfab Technologies

 

Krožna diamantna žaga

Natančna žaga za razrez keramičnih struktur.

Model: Isomet 5000, Buehler

Financer: CO NAMASTE

 

Kroglični drobilnik

Mlin za drobljenje keramičnih materialov.

Model: MillMix20, Tehtnica Domel d.o.o.

 

Sistem za lasersko rezanje

Laser za oblikovanje LTCC struktur.

Model: ProtoLaser S, LPKF

Financer: CO NAMASTE

 

Avtomatski terilnik

Naprava za samodejno drobljenje keramičnih materialov.

Model: AS 200 digit, Retsch

 

UV peč

Žganje z UV sevanjem.

Model: UV 400W Cabinet, UV Light

Merilnik debeline

Merjenje debeline debeloplastnih plasti.

Model: Viking 100, Solarius

Sofinancer: Evropski sklad za regionalni razvoj

 

Atritorski mlini

Model: Netzsch

 

Peč za visokotemperaturno žganje

Maksimalna temperatura 1500 °C. Možnost vakumiranja in dela v različnih atmosferah. 

Model: PLF 160/7, Protherm

 

Zaščitna komora

Brizgalni tiskalnik za tiskanje raztopin ali suspenzij.

Model: LFV 12, Iskra Pio

 

Komorna peč

Komorna peč za žganje debeloplastnih plasti.

Model: PEO 601, ATV

 

Enoosna stiskalnica

Kompaktiranje keramičnih prahov z enoosnim tlakom.

Model: PW 40, P/O/WEBER GmbH

 

Naprava za nanašanje tankih plasti z vrtenjem

Naprava za nanašanje tankih plasti z vrtenjem.

Model: WS-400B-6NPP/LITE, Laurell

Sistem za elektroforetske nanose

Sistem za elektroforetsko nanašanje keramičnih prevlek.

Model: SourceMeter 2400 Series, Keithley Instruments

 

 

Koloidni kroglični mlin

Visokoenergijsko mletje keramičnih prahov.

Model: Netzsch MiniCer

 

UV luč

Luč za UV fotolitografijo.

Model: Lot Oriel Gruppe

 

Cevne peči

Žganje keramičnih materialov do 1500°C v različnih atmosferah.

 

Peči za hitro žganje

Peč za hitro žganje tankih plasti do 1200 °C.

Model: Mila 5000, Ulvac-Riko

 

Komorne peči

Komorna peč za žganje keramičnih materialov.

 

Peči za hitro žganje

Peči za hitro žganje tankih keramičnih plasti do 1000 °C.

Model: LPT Thermprozess GmbH

 

Vroča stiskalnica

Peč za sintranje s pomočjo mehanskega pritiska.

 

Komorna peč za žganje v vakuumu ali atmosferi

Komorna peč za žganje keramičnih materialov, možnost žganja v vakuumu ali posebnih atmosferah.

 

Izostatska stiskalnica

Stiskalnica za izostatsko stiskanje prahov do 80°C in 400 MPa.

Model: Model 401C-0063, Flow Autoclave systems

 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si