Odsečni seminarji

  • Stress in Pb(Zr,Ti)O3 piezoelectric microelectromechanical systems

  •  
    05. 03. 2018 ob 13:00
  •  
    dr. Julian Walker, Pennsylvania State University, ZDA
  •  
    Location

Nagrado Tehnološke mreže tehnologija vodenja procesov za najboljše magistrsko delo za leto 2017 prejel Tomaž Kos

 

 

Tomaž Kos je a konferenci AIG’17, 6. aprila 2017 prejel nagrado Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov TM TVP za najboljše magistrsko delo za leto 2017.

 

Magistrsko delo z naslovom »Merilni sistem za samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov« je opravil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. dr. Gregorja Klančarja in somentorstvom doc. dr. Tadeja Rojaca.

 

 

Povzetek magistrskega dela:

Piezoelektrični materiali se kot senzorji, aktuatorji in pretvorniki mehanskih signalov v električne veličine in obratno uporabljajo v širokem območju industrijskih in znanstvenih področij. Ker nekateri najbolj uporabljeni materiali izgubijo piezoelektrične lastnosti pri višjih temperaturah (tipično nad 200°C), so različni industrijski sektorji izrazili potrebo po novih visokotemperaturnih piezoelektričnih materialih. Pri razvoju takih materialov je potreben vpogled v temperaturno odvisne dinamične električne lastnosti. V ta namen je bil razvit merilni sistem, ki omogoča samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov v frekvenčnem razponu 2 mHz – 1 kHz in temperaturnem razponu 25 °C – 450 °C.


Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si