Odsečni seminarji

O nas


Odsek za elektronsko keramiko
 izvaja raziskave ter sodeluje pri raziskovalno - razvojnih projektih in izobraževanju na področju sinteze, lastnosti in uporabe materialov za elektroniko. Izhodišče dela so zahteve po zmanjšanju dimenzij, združevanju funkcij, večji zanesljivosti ter ekološki sprejemljivosti pripadajočih procesov na področju elektronskih komponent in sklopov. Napredek nanoznanosti in nanotehnologij zahteva nove pristope v raziskavah materialov, kot so nove sintezne poti, ki vodijo do delcev in plasti nano- in mikrometrskih dimenzij, študij kemijskih in fizikalnih interakcij v strukturah, načrtovanje le- teh ter iskanje povezav med kemijsko sestavo, parametri sinteze, strukturo na makro-, mikro- in nano-nivoju in funkcijskimi lastnostmi.

Poslanstvo: biti odlična raziskovalna skupina na področju raziskav materialov za elektroniko, ki povezuje svoje delo s komplementarnimi skupinami na področju fizike in elektronike doma in v tujini. Prizadevamo si, da je skupina učinkovita vez med akademsko sfero in industrijo ter, da teži k temu, da bi bila čim bolj udeležena pri izobraževanju na vseh nivojih.


 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si