Odsečni seminarji

Zaposleni

prof. dr. Barbara Malič, vodja odseka

Tel.: +386 1 477 3431
Soba: K568
e-mail: barbara.malic@ijs.si

Darko Belavič, univ. dipl. inž. el.

Tel.: +386 1 477 3479
Soba: K581
e-mail: darko.belavic@ijs.si

doc. dr. Andreja Benčan Golob

Tel.: +386 1 477 3256
Soba: K599
e-mail: andreja.bencan@ijs.si

Andraž Bradeško, mag. nan.

Tel.: +386 1 477 3583
Soba: K510
e-mail: andraz.bradesko@ijs.si

doc. dr. Goran Dražič

Tel.: +386 1 477 3256
Soba: K599
e-mail: goran.drazic@ijs.si

Silvo Drnovšek, dipl. inž. kem. tehnol.

Tel.: +386 1 477 3335
Soba: K596
e-mail: silvo.drnovsek@ijs.si

Lovro Fulanović, mag. ing. mech.

Tel.: +386 1 477 3260
Soba: K503
e-mail: lovro.fulanovic@ijs.si

Brigita Kmet, dipl. inž. kem. tehnol.

Tel.: +386 1 477 3335
Soba: K596
e-mail: brigita.kmet@ijs.si

doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin

Tel.: +386 1 477 3489
Soba: K501
e-mail: danjela.kuscer@ijs.si

dr. Kostja Makarovič

Tel.: +386 1 477 3485
Soba: K505
e-mail: kostja.makarovic@ijs.si

Maja Makarovič, mag. nan.

Tel.: +386 1 477 3260
Soba: K503
e-mail: maja.makarovic@ijs.si

Tamara Matevc, univ. dipl. komparativistka in filozofinja

Tel.: +386 1 477 3828
Soba: K569
e-mail: tamara.matevc@ijs.si

dr. Mojca Otoničar

Tel.: +386 1 477 3485
Soba: K505
e-mail: mojca.otonicar@ijs.si

dr. Tanja Pečnik

Tel.: +386 1 477 3260
Soba: K503
e-mail: tanja.pecnik@ijs.si

Uroš Prah, mag. kem.

Tel.: +386 1 477 3414
Soba: K508
e-mail: uros.prah@ijs.si

dr. Kristian Radan

Tel.: +386 1 477 3583
Soba: K510
e-mail: kristian.radan@ijs.si

doc. dr. Tadej Rojac

Tel.: +386 1 477 3834
Soba: K511
e-mail: tadej.rojac@ijs.si

Tina Ručigaj Korošec, univ. dipl. soc.

Tel.: +386 1 477 3828
Soba: K569
e-mail: tina.rucigaj@ijs.si

doc. dr. Hana Uršič Nemevšek

Tel.: +386 1 477 3936
Soba: K509
e-mail: hana.ursic@ijs.si

dr. Katarina Vojisavljević

Tel.: +386 1 477 3936
Soba: K509
e-mail: katarina.vojisavljevic@ijs.si

dr. Marko Vrabelj

Tel.: +386 1 477 3414
Soba: K508
e-mail: marko.vrabelj@ijs.si

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si