Odsečni seminarji

ARRS projekti

L2-8180-1: Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2020

L7-7580: Napredna elektrokalorična pretvorba energij
Vodja: prof. dr. Andrej Kitanovski (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 28. 2. 2019

J2-7526: Multifunkcijski materiali za aktuatorske in hladilne naprave

Vodja: doc. dr. Tadej Rojac
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018

J2-7105: Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenjske dobe
Vodja: prof. dr. Marko Topič (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018

L2-6768: Mikro-elektromehanski in elektrokalorični plastni elementi

Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 7. 2014 - 28. 2. 2018

J2-6779: Novi elektrokalorični materiali za novo ekološko prijazno dielektrično tehnologijo hlajenja
Vodja: prof. dr. Zdravko Kutnjak (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 7. 2014 - 28. 2. 2018

J2-5482: Napetostno nastavljivi feroelektrični plastni kondenzatorji za prilagodljive mikrovalovne antene

Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 8. 2013 - 31. 7. 2016

J2-5483: Učinkoviti piezoelektrični materiali za senzorje in aktuatorje v visokotemperaturnih aplikacijah
Vodja: dr. Tadej Rojac 
Trajanje projekta: 1. 8. 2013 - 31. 7. 2016 

J2-5466: Nanostrukture za visokoučinkovite fotonapetostne generatorje
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 8. 2013 - 31. 7. 2016

J2-4173: Oksidne pasivne in aktivne komponente za transparentno elektroniko
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje:  1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

L2-4062: Materiali in tehnologije za izdelavo kemijskih mikrosistemov
Vodja: doc. dr. Andreja Benčan Golob
Trajanje:  1. 7. 2011 - 30. 6. 2014

Z2-4125: Debele plasti Pb(Sc0,5Nb0,5)O3-PbTiO2 za uporabo v senzorjih in aktuatorjih
Vodja: dr. Hana Uršič Nemevšek
Trajanje: 1. 7. 2011 - 30. 6. 2013

J2-3633: Teksturirane keramične plasti za senzorje in aktuatorje
Vodja: dr. Tadej Rojac
Trajanje:  1. 5. 2010 - 30. 4. 2013

 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si