Odsečni seminarji

  • Functional Materials for Aerospace Applications: An Integrated View

  •  
    26. 04. 2017 ob 10:00
  •  
    dr.soma dutta
  •  
    marickina predavalnica

Bilateralni projekti

Izdelava in modeliranje integriranih piezoelektričnih struktur za visokofrekvenčne ultrazvočne pretvornike (BI-FR/16-17-PROTEUS-009)
Trajanje: 
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
Vodja: Doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin

Piezoelektrične plasti za mikroelektromehanske sisteme na osnovi okolju prijaznih perovskitnih materialov
(BI-US/16-17-006)
Trajanje:
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
Vodja:
Prof. dr. Barbara Malič

Heterogenost kompleksnih oksidov: kemijska homogenost, strukturne spremembe na atomskem nivoju ter obstoj polarnih nanopodročij
(BI-US/15-16-60)
Trajanje: od 1. 3. 2015 do 31. 12. 2016
Vodja: Dr. Hana Uršič Nemevšek

Povezava med procesiranjem in lastnostmi piezoelektričnega materiala brez svinca na osnovi (K,Na)NbO3
(BI-RU/14-15-032)
Trajanje: od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2015
Vodja: Doc. dr. Tadej Rojac

Študij procesov in mehanizmov v novi elektronski keramiki (BI-CN/14-15-004)
Trajanje: 
od 1. 8. 2014 do 31. 12. 2015
Vodja:
 Prof. dr. Barbara Malič


Razvoj multiferoičnih kompozitov za aplikacije nove generacije (BI-SR/14-15-020)
Trajanje: od 1. 11. 2014 do 31. 12. 2015
Vodja: Doc. dr. Andreja Benčan Golob


Dielektrična spektroskopija in napetostna nastavljivost kompleksnih perovskitov, sintetiziranih pri nizkih temperaturah 
(BI-RO/12-13-003)

Trajanje: od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
Vodja: Prof. dr. Barbara Malič

Priprava tankih plasti iz raztopin za transparentno elektroniko (BI-RO/12-13-005)

Trajanje: od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013
Vodja: Prof. dr. Barbara Malič

 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si