Odsečni seminarji

Center odličnosti

Center odličnosti NAMASTE je multidisciplinarni in transdisciplinarni konzorcij raziskovalnih institucij in industrije. V centru povezujejo akademsko, tehnološko in poslovno znanje ter opremo z namenom doseganja ključnih tehnoloških napredkov na nekaterih področjih, ki se nanašajo na anorganske nekovinske materiale in njihovo implementacijo v elektroniki, optoelektroniki, fotoniki, medicini. S tem povečujejo dodano vrednost, relevanco raziskav in raziskovalno odličnost v skladu s strategijo razvoja Slovenije. Center spada neposredno v prednostno področje opredeljeno v okviru Nacionalnega razvojno-raziskovalnega programa med »Napredne (nove) sintetične kovinske in nekovinske materiale in nanotehnologije« ter »Zdravje in znanost o življenju«.

Center odličnosti NAMASTE je od ustanovitve, februarja 2010 do decembra 2012 vodila prof. dr. Marija Kosec. Januarja 2013 je vodenje centra prevzela dr. Alenka Rožaj Brvar, MBA.

http://www.conamaste.si

 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si