Odsečni seminarji

Mednarodni projekti

M-ERA.NET INTCERSEN - Integrirani elektrokemični senzorji s keramičnimi mikrofluidnimi strukturami

Št. pogodbe: 3330-14-500195

Trajanje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Vodja: dr. Hana Uršič Nemevšek


M-ERA.NET PIEZOMEMS - Piezoelektrični MEMS elementi za učinkovito zbiranje energije

Št. pogodbe: 3330-14-500196

Trajanje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Vodja: prof. dr. Barbara Malič


CERAMPOL
- Keramične in polimerne membrane za odstanjevanje težkih kovin in strupenih organskih spojin v vodi

Št. pogodbe:

Trajanje: 1. 2. 2012 - 31. 1. 2016

Vodji: Doc. dr. Danjela Kuščer, Dr. Tadej Rojac

Spletna stran: http://www.leitat.org/cerampol/

ESA FERRO PATCH: Prilagodljiva mikrotrakasta antena na osnovi feroelektričnih kondenzatorjev

Št. pogodbe: 4000106502/12/NL/KML

Trajanje: 1. 10. 2012 do 30. 9. 2014

Vodja: Prof. dr. Barbara Malič


PI-Piezo Institute:
 Evropski ekspertni center za večfunkcionalne in integrirane piezoelektrične naprave

Št. pogodbe: NMP3-SA-2012-290591

Trajanje: 1. 3. 2012 do 28. 2. 2015

Vodji: Prof. dr. Barbara Malič, Doc. dr. Danjela Kuščer

 

ORAMA-Oksidni materiali za obdobje elektronike po siliciju

Št. pogodbe: NMP2-LA-2010-246334

Trajanje: 1. 10. 2010 do 30. 9. 2014

Vodja: Prof. dr. Barbara Malič

 

 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si