Odsečni seminarji

Programi

P2-0105: Elektronska keramika, nano, 2D in 3D strukture

Trajanje: 1. 1. 2015 do 31. 12. 2020

Vodja: prof. dr. Barbara Malič

Cilj programa je pridobivanje, uporaba in posredovanje znanja na določenih področjih keramičnih materialov in procesov, uporabnih v širokem smislu v elektroniki, energetiki in medicini.

 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si