Odsečni seminarji

INTcerSEN

INTcerSEN

M-ERA.NET INTCERSEN – Integrirani elektrokemični senzorji s keramičnimi mikrofluidnimi strukturami

Št. pogodbe: 3330-14-500195

Trajanje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017


 

Partnerji:

Jozef Stefan Institute (JSI), The Electronic Ceramics Department, Ljubljana, SloveniaTechnical University Iasi, Iasi, RomaniaHIPOT-RR research and development in technologies and systems d.o.o., Otočec, Slovenia Intelectro Iasi SRL, Iasi, RomaniaNational Institute of Materials Physics, Bucharest, RomaniaCentre of Excellence NAMASTE, Ljubljana, SloveniaDROPSENS, Asturias, SpainVodja

Odsek za elektronsko keramiko, Institut 'Jožef Stefan', Slovenija

Hana Uršič Nemevšek

DOC. DR.


V svetu smo priče zelo hitremu razvoju različnih mikrosistemskih tehnik, ki podpirajo izredno hiter razvoj mikrosistemov. To so dimenzijsko majhni sistemi, ki ne opravljajo samo elektronske funkcije, ampak tudi različne ostale funkcije, kot so: mehanske, elektromehanske, kemične, termične, optične, največkrat pa kombinacije naštetega. Mikrosistemi so lahko izdelani iz različnih materialov in tehnologij. Večinoma je to silicij in polprevodniške tehnologije. V zadnjem času pa se uveljavljajo rešitve, ki temeljijo na različnih materialih in tehnologijah. Miniaturni elektrokemičnimi senzorji so tipičen primer mikrosistema, kjer je potreba po različnih materialih (npr. funkcionalni materiali, keramika, silicij) in različnih tehnikah (npr. mikrofluidika, mikroelektronika, informacijsko komunikacijska tehnologija).

Tako kot nekoč elektronika in mikroelektronika je sedaj fluidika oz. mikrofluidika tista veda, ki obeta podobne pridobitve v avtomatizaciji kemije in biologije. Z mikrofluidiko lahko izvedemo kemijsko reakcijo v majhnem volumnu, v krajšem času, z manjšo porabo reagentov in energije. Po drugi strani se keramične tehnologije že vrsto let uporabljajo za izdelavo različnih senzorjev in elektronskih komponent. Uporaba keramike z nizko temperaturo žganja  (ang. low temperature co-fired ceramic, LTCC) pa je možnosti za optimizacijo keramičnih senzorjev in izdelavo keramičnih mikrosistemov še povečala.

Glavni cilj projekta INTCESEN (Integrirani elektrokemični senzorji s keramičnimi mikrofluidnimi strukturami) je načrtovanje, razvoj in izdelava izvirnih keramičnih mikrofluidnih komponent s senzorskimi strukturami za uporabo v bio-medicini, okoljevarstvu in zaščiti (varovanju). Novost projekta je nekonvencionalna uporaba tehnologije LTCC, ki omogoča izdelavo tridimenzionalnih keramičnih struktur z integriranimi elektrokemičnimi senzorji, mikrofluidnimi funkcijami ter elektroniko za obdelavo signala in brezžično komunikacijo. Slovenski partnerji imajo visoke kompetence na področju materialov in tehnologij za izdelavo keramičnih mikrosistemov. Zato je njihova vloga v projektu predvsem pri preiskavah LTCC in debeloplastnih materialov, pri razvoju 3D LTCC tehnologije ter pri načrtovanju, razvoju in izdelavi keramičnih mikrofluidnih struktur za elektrokemične senzorje.

Elektrokemijski senzor

Elektrokemijskih senzor – skica preseka (zgoraj) in fotografija izdelka (spodaj)

 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si