Odsečni seminarji

PiezoMEMS


PiezoMEMS

M-ERA.NET PIEZOMEMS – Piezoelektrični MEMS elementi za učinkovito zbiranje energije

Št. pogodbe: 3330-14-500196

Trajanje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017Partnerji:


(principal investigator) National Institute for Research and Development in Microtechnologies (IMT), Bucharest, RomaniaOdsek za elektronsko keramiko, Institut 'Jožef Stefan', Ljubljana, SloveniaHIPOT-RR raziskave in razvoj tehnologij in sistemov, d.o.o., Otočec, Slovenia
Instytut Technologii Elektronowej (ITE), Warsaw, PolandROMELGEN, Bucharest, RomaniaMEDBRYT, Warsaw, Poland
Institute of Physical Chemistry “Ilie Murgulescu” of the Romanian Academy (ICF), Bucharest, Romania

 


Vodja slovenskega projekta:

Barbara Malič

Vodja Odseka za elektronsko keramiko, Institut 'Jožef Stefan', Slovenija

 


V projektu nameravamo razviti nov piezoelektrični element za zbiranje energije na osnovi MEMS elementov (MEMS: Mikro-Elektro-Mehanski Sistem) in piezoelektričnih materialov s shranjevalnim modulom in močnostnim vezjem. Projekt je usmerjen na metode zbiranja energije v majhnem območju (1-100µW) za samostojno delovanje prenosnih ali vgrajenih mikro-sistemov ali naprav.

Pričakovani rezultati vključujejo razvoj nove tehnologije izdelave MEMS elementov z integrirano plastjo okolju prijaznega piezoelektrika in prototipa piezoelektričnega MEMS elementa za zbiranje energije, ki bi omogočal delovanje prenosnih biomedicinskih naprav ali senzorskih mrež, ki bi ga testirali v realnem okolju.

Možne prednosti, ki jih prinaša projekt vključujejo zeleno in cenovno ugodno energijo, zmanjševanje emisije CO2 in izboljšano kakovost življenja.

Rezultati projekta so pomembni za razvoj MEMS elementov in naprav ter piezoelektričnih materialov, prenosnih biomedicinskih naprav in za pridobivanje zelene energije.

Mikrostruktura tankih plasti K0.5Na0.5NbO3 (KNN), dopiranih s stroncijem
(posnetki z vrstičnim elektronskim mikroskopom).

 

Iz sveta K5

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. dr. Barbara Malič

Tajništvo:
Tina Ručigaj

T: 01 477 3828
F: 01 477 3887
E: tina.rucigaj@ijs.si