Oana Andreea Condurache

Oana Andreea Condurache

Mlada raziskovalka

email: Oana.Condurache@ijs.si

t: +386 1 477 3414

IZOBRAZBA

2018 – : Doktorski študent, Senzorske tehnologije, Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, Ljubljana, Slovenija

2018: 2. bolonjska stopnja, Fizika za napredne tehnologije, Fizika Fakulteta, Univerza »A.I. Cuza«, lasi, Romunia

2016: 1. bolonjska stopnja, Oddelek za Tehnološko Fiziko, Fizika Fakulteta, Univerza »A.I. Cuza« Iasi, Romunia

DELOVNE IZKUŠNJE

2018-: Mlada raziskovalka, Odsek za elektronsko keramiko, Institut  “Jožef Stefan”, Ljubljana,  Slovenija

2017:  “Erasmus Placement Summer Internship” za „Italian Institute of Technology”, Smart Materials Department ,Genoa, Italija

2016, 2015, 2014: “Erasmus Placement Summer Internships” za „Institute of Condensed Matter and Technologies for Energy”, Genoa, Italija

POVEZAVE

RESEARCHGATE

OSEBNA BIBLIOGRAFIJA

SICRIS