Sodelavci

prof. dr. Barbara Malič
Vodja Odseka za elektronsko keramiko

Znanstvena svetnica
email: barbara.malic@ijs.si
t: +386 1 477 3431

prof. dr. Andreja Benčan Golob
Višja znanstvena sodelavka

email: andreja.bencan@ijs.si
t: +386 1 477 3256

dr. Andraž Bradeško
Asistent z doktoratom

email: andraz.bradesko@ijs.si
t: +386 1 477 3095

Oana Andreea Condurache
Mlada raziskovalka

email: oana.condurache@ijs.si
t: +386 1 477 3414

prof. dr. Goran Dražić
Višji znanstveni sodelavec

Znanstveni svetnik
email: goran.drazic@ijs.si
t: +386 1 477 3256

Silvo Drnovšek,
dipl. inž. kem. tehnol.
Strokovni sodelavec

email: silvo.drnovsek@ijs.si
t: +386 1 477 3335

Brigita Kmet, dipl. inž. kem. tehnol.
Strokovna sodelavka

email: brigita.kmet@ijs.si
t: +386 1 477 3335

prof. dr. Danjela Kuščer Hrovatin
Višja znanstvena sodelavka

email: danjela.kuscer@ijs.si
t: +386 1 477 3489

Maja Makarovič, mag. nanoznanosti in nanotehnologije

Mlada raziskovalka

email: maja.makarovic@ijs.si
t: +386 1 477 3260

doc. dr. Mojca Otoničar
Znanstvena sodelavka

email: mojca.otonicar@ijs.si
t: +386 1 477 3485

Uroš Prah, mag. kem.
Mladi raziskovalec

email: uros.prah@ijs.si
t: +386 1 477 3414

dr. Kristian Radan
Asistent z doktoratom

email: kristian.radan@ijs.si
t: +386 1 477 3095

prof. dr. Tadej Rojac
Višji znanstveni sodelavec

email: tadej.rojac@ijs.si
t: +386 1 477 3834

Tina Ručigaj Korošec,
univ. dipl. soc.

Samostojna strokovna sodelavka za organizacijo in poslovanje

email: tina.rucigaj@ijs.si
t: +386 1 477 3828

doc. dr. Hana Uršič Nemevšek
Višja znanstvena sodelavka

email: hana.ursic@ijs.si
t: +386 1 477 3936

Matej Šadl mag. nan.
Mladi raziskovalcec

email: matej.sadl@ijs.si
t: +386 1 477 3095

dr. Kostja Makarovič
Asistent z doktoratom

email: kostja.makarovic@ijs.si
t: +386 1 477 3485

 

dr. Mirela Dragomir
Asistentka z doktoratom

email: mirela.dragomir@ijs.si
t.: +386 1 477 3512

Sabi William Konsago, Msc
Mladi raziskovalec

email: sabi.william.konsago@ijs.si
t.: +386 1 477 3260

 

Samir Salmanov, Msc
Mladi raziskovalec

email:samir.salmanov@ijs.si
t.:+386 1 477 3260

Mojca Šebjan Pušenjak
Tajništvo

email: mojca.sebjan@ijs.si
t: +386 1 477 3828