Projekti z industrijo

PR-11794: Prosojne pREvodne PLAsti na STeklu (PREPLAST)
Naročnik: RC eNeM d.o.o.
Vodja: prof. dr. Danjela Kuščer
Trajanje projekta: 7. 3. 2022 – 6. 7. 2022