Sinteza prahov in priprava volumenske keramike

Laboratorijski sušilnik (najvišja temperatura 300 °C)
(CSP-25 Easy, Kambič; LSP-40C, Kambič)

Vakuumski sušilnik
(Vacutherm, Heraeus Instruments)

Izostatska stiskalnica (do 80 °C in 400 Mpa)
(Model 401C-0063, Flow Autoclave systems)

Avtomatska terilnica
(AS 200 digit, Retsch)

Atritorski mlin
(Netzsch)

Enoosna stiskalnica
(PW 40, P/O/WEBER GmbH)

Koloidni kroglični mlin
(Netzsch MiniCer)

Planetarni mlin
(Pulverisette 4, Fritsch)

Komorna peč

Vroča stiskalnica

Komorna peč za žganje v različnih atmosferah

Planetarni mlin
(PM 200, Retsch)

Plinski helijev piknometer
(AccuPyc II 1340, Micromeritics)

Optični brezkontaktni dilatometer (do 1500 °C)
(Leitz Wetzlar)

Kroglični drobilnik
(MillMix20, Tehtnica Domel d.o.o., MM400, Retsch)

Peč za visokotemperaturno žganje do 1500 °C v različnih atmosferah
(PLF 160/7, Protherm)

Laserski granulometer
(S3500, Microtrac)

Cevna peč za visokotemperaturno žganje do 1500 °C v različnih atmosferah
(Protherm)