Program

NASLOV: Multifunkcijski materiali in naprave: od kvantnega do makro nivoja

ŠIFRA: P2-0105

OBDOBJE: 1. 1. 2022 do 31. 12. 2027

VODJA: prof. dr. Barbara Malič

RAZISKOVALCI

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

CILJI: Cilj programa je pridobivanje, uporaba in posredovanje znanja na določenih področjih keramičnih materialov in procesov, uporabnih v širokem smislu v elektroniki, energetiki in medicini. Več

Najpomembnejši rezultati