Mednarodni projekti – bilaterale

Izdelava dvodimenzionalnih plasti iz nanomaterialov za čiščenje onesnaževal z uporabo heterogene trajnostne fotokatalize
(BI-SR/23-25-033)
Trajanje: 1. 7. 2023 do 31. 6. 2025
Vodja: dr. Tina Kosjek (O2)

Piezoelektrični kompoziti na osnovi biopolimerov za uporabo v biomedicini
(BI-SR/23-25-029)
Trajanje: 1. 7. 2023 do 31. 6. 2025
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Feroelektrični in antiferoelektrični keramični materiali
(BI-US/22-24-039)
Trajanje: 1. 7. 2022 do 31. 6. 2024
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Gojenje monokristalov in raziskave nizkodimenzionalnih kvantnih magnetov pod visokimi tlaki
(BI-US/22-24-095)
Trajanje: 1. 7. 2022 do 31. 6. 2024
Vodja: doc. dr. Mirela Dragomir

ABO3 perovskitna feroelektrična keramika za bodoče senzorje, aktuatorje in hladilne sisteme na osnovi trdne snovi
(BI-IN/22-24-005)
Trajanje: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Pametna zasnova večfunkcijskih kompozitov z optimiziranim prenosom energije med komponentami
BI-FR/21-22-PROTEUS-004
Trajanje: 1.1.2021-31.12.2023
Vodja: prof. dr. Barbara Malič

Nizkotemperaturna priprava piezoelektričnih debelih plasti za medicinsko diagnostiko in zbiralnike energije
(BI-FR/22-23-PROTEUS-10)
Trajanje: 1. 1. 2022 – 31. 12. 2023
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Tanke plasti okolju prijaznih feroelektrikov za zbiranje energije in za shranjevanje energije
BI-AT/20-21-007
Trajanje: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2022
Vodja: prof. dr. Barbara Malič

Okolju prijazna priprava tankih plasti funkcijskih oksidov brez svinca za uporabo v mikro-elektro-mehanskih sistemih (MEMS)
BI-NO-20-22-005
Trajanje: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2022
Vodja: prof. dr. Barbara Malič

Načrtovanje mikrostrukture in lastnosti piezoelektrikov brez svinca za zbiranje energije
BI-DA-20-22-004
Trajanje: 1. 11. 2020 – 31. 10. 2022
Vodja: prof. dr. Barbara Malič

In-situ študije dinamičnih procesov v keramičnih oksidih v redukcijskem okolju presevnega elektronskega mikroskopa
(BI-TR/20-23-003)
Trajanje: 1. 7. 2020 - 30. 6. 2023
Vodja: prof. dr. Andreja Benčan Golob

Porozne relaksor-feroelektrične plasti brez svinca za shranjevanje energije
(BI-DE/20-21-012)
Trajanje: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Visokotlačna sinteza in karakterizacija izbranih feroikov
(BI-US/19-21-022)
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021
Vodja: dr. Kristian Radan

Gojenje kristalov in magnetne lastnosti dvojnih perovskitov
(BI-US/19-21-107)
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021
Vodja: dr. Mirela Dragomir

Multiferoiki za uporabo v hladilnih sistemih na osnovi trdne snovi
(BI-US/19-21-062)
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Sinteza, struktura in lastnosti okolju prijaznih piezoelektričnih nanodelcev z različno morfologijo površin
(BI-US/19-21-072)
Trajanje: 1.10.2019 - 30.9.2021
Vodja: prof. dr. Andreja Benčan Golob

Absorberji sončnih celic na osnovi feroelektrikov z ozkim prevodnim pasom; sinteza in karakterizacija
(BI-DE/19-20-010)
Trajanje: 1.1.2019 - 31.12.2021
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Stabilnost medpovršin piezoelektričnih keramičnih oksidov
(BI-DE/19-20-008)
Trajanje: 1.1.2019 - 31.12.2021
Vodja: prof. dr. Tadej Rojac

Okolju prijazne piezoelektrične debeloplastne strukture na osnovi kalijevega natrijevega niobata za uporabo v napravah za zbiranje energije iz okolja
(BI-FR/19-20-PROTEUS-008)
Trajanje: 1.1. 2019 -31. 12. 2021
Vodja: prof. dr. Danjela Kuščer Hrovatin

Razumevanje vpliva velikosti na lastnosti antiferoelektričnih materialov
(BI-FR/19-20-PROTEUS-009)
Trajanje: 1.1.2019-31.12.2021
Vodja: doc. dr. Mojca Otoničar

Hladno sintranje kompleksnih oksidnih materialov
(BI-US/18-20-011)
Trajanje: 1.1.2019-31.12.2021
Vodja: doc. dr. Mojca Otoničar

Priprava piezoelektričnih debelih plasti z metodo nanašanja aerosola
(BI-DE/18-19-012)
Trajanje: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

Novi mehanizmi utrjevanja piezoelektrične keramike brez svinca
(BI-DE/18-19-007)
Trajanje: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Vodja: prof. dr. Tadej Rojac

Okolju prijazni feroelektrični materiali v obliki tankih plasti in volumenske keramike ter njihova priprava pri nizkih temperaturah
(BI-US-18/19-001)
Trajanje: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Vodja: prof. dr. Barbara Malič

Domenska struktura kompleksnih oksidov
(BI-US-17/18-047)
Trajanje: 1. 2. 2017 - 31. 12. 2018
Vodja: prof. dr. Hana Nemevšek Uršič

Lokalna struktura relaksorskih feroelektrikov – ključ za razumevanje funkcionalnih lastnosti
(BI-US-17/18-059)
Trajanje: 1. 2. 2017 - 31. 12. 2018
Vodja: doc. dr. Andreja Benčan Golob

Izdelava in modeliranje integriranih piezoelektričnih struktur za visokofrekvenčne ultrazvočne pretvornike
(BI-FR/16-17-PROTEUS-009)
Trajanje: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
Vodja: doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin

Piezoelektrične plasti za mikroelektromehanske sisteme na osnovi okolju prijaznih perovskitnih materialov
(BI-US/16-17-006)
Trajanje: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
Vodja: prof. dr. Barbara Malič