Mednarodni projekti – bilaterale

Absorberji sončnih celic na osnovi feroelektrikov z ozkim prevodnim pasom; sinteza in karakterizacija
(BI-DE/19-20-010)
Trajanje: 1.1.2019 - 31.12.2020
Vodja: doc. dr. Hana Uršič Nemevšek

Stabilnost medpovršin piezoelektričnih keramičnih oksidov
(BI-DE/19-20-008)
Trajanje: 1.1.2019 - 31.12.2020
Vodja: prof. dr. Tadej Rojac

Okolju prijazne piezoelektrične debeloplastne strukture na osnovi kalijevega natrijevega niobata za uporabo v napravah za zbiranje energije iz okolja
(BI-FR/19-20-PROTEUS-008)
Trajanje: 1.1. 2019 -31. 12. 2020
Vodja: doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin

Razumevanje vpliva velikosti na lastnosti antiferoelektričnih materialov
(BI-FR/19-20-PROTEUS-009)
Trajanje: 1.1.201-31.12.2020
Vodja: doc. dr. Mojca Otoničar

Hladno sintranje kompleksnih oksidnih materialov
(BI-US/18-20-011)
Trajanje: 1.1.2019-31.12.2020
Vodja: doc. dr. Mojca Otoničar

Priprava piezoelektričnih debelih plasti z metodo nanašanja aerosola
(BI-DE/18-19-012)
Trajanje: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Vodja: doc dr. Hana Uršič Nemevšek

Novi mehanizmi utrjevanja piezoelektrične keramike brez svinca
(BI-DE/18-19-007)
Trajanje: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Vodja: prof. dr. Tadej Rojac

Okolju prijazni feroelektrični materiali v obliki tankih plasti in volumenske keramike ter njihova priprava pri nizkih temperaturah
(BI-US-18/19-001)
Trajanje: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019
Vodja: prof. dr. Barbara Malič

Domenska struktura kompleksnih oksidov
(BI-US-17/18-047)
Trajanje: 1. 2. 2017 - 31. 12. 2018
Vodja: doc. dr. Hana Nemevšek Uršič

Lokalna struktura relaksorskih feroelektrikov – ključ za razumevanje funkcionalnih lastnosti
(BI-US-17/18-059)
Trajanje: 1. 2. 2017 - 31. 12. 2018
Vodja: doc. dr. Andreja Benčan Golob

Izdelava in modeliranje integriranih piezoelektričnih struktur za visokofrekvenčne ultrazvočne pretvornike
(BI-FR/16-17-PROTEUS-009)
Trajanje: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
Vodja: doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin

Piezoelektrične plasti za mikroelektromehanske sisteme na osnovi okolju prijaznih perovskitnih materialov
(BI-US/16-17-006)
Trajanje: od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017
Vodja: prof. dr. Barbara Malič