Električne, elektromehanske in elektrokalorične meritve

Aparatura za merjenje polarizacije z ojačevalcem naboja in deformacije s svetlobnim senzorjem v odvisnosti od električnega polja od sobne temperature do 400 °C (možnost harmoničnih analiz z "lock-in" ojačevalcem)

Merilnik impedance
(Bode 100, Omicron Lab)

Aparatura za meritev temperaturne in frekvenčne odvisnosti dielektričnosti keramike in debelih plasti v temperaturnem območju od sobne do 500 °C

Mikroskop na atomsko silo (AFM) s piezoelektričnim (PFM), prevodnim (CAFM) in temperaturnim (SThM) modulom, AFM s Kelvinovo sondo (KPFM), mikroskopija električnih sil (EFM) in mikroskopija magnetnih sil (MFM)
(MFP-3D, Asylum Reasearch)

Sistem za električno karakterizacijo piezoelektrične keramike v temperaturnem območju od -100 °C do 600 °C
(Aixacct PES)

Impedančni analizator
(SI 1260, Solartron)

Merilnik quan-tech šuma
(Model 315C, Quan-tech)

Berlincourtov merilnik piezoelektričnega odziva
(PiezoMeter System PM300, Piezotest)

Sistem za polarizacijo keramike in debelih plasti

Aparatura za meritev temperaturne in frekvenčne odvisnosti dielektričnosti tankih plasti v temperaturnem območju od -170 °C do 330 °C

Merilni sistem za karakterizacijo elektrokaloričnih sprememb temperature materialov pri sobni temperaturi

Merilni sistem za karakterizacijo elektrokaloričnih sprememb temperature materialov v temperaturnem območju od -50 °C do 150 °C

Nizkofrevekčne (100-0.002 Hz) meritve dielektričnosti v temperaturnem območju
25 °C - 400 °C

Naprava za magnetronsko naprševanje
(5Pascal)

Mikroskop na atomsko silo (AFM) s piezoelektričnim (PFM) in magnetnim (MFM) modulom,
AFM s Kelvinovo sondo (KPFM), mikroskopija električnih sil (EFM), modul za določanje mehanskih
lastnosti nanomechPro ter modul za priključitev zunanjega magnetnega polja VFM4. Možnost
segrevanja do 300 °C.
(Jupiter XR, Asylum Reasearch)

Sistem za sočasne meritve električne upornosti in termoelektričnih lastnosti v odvisnosti od temperature in v nadzorovanem pretoku plinov ter njihovih zmesi
(ProboStat, NORECS AS)

Inštrument za elektrokemijske raziskave PGSTAT204/M204
(Methrom Autolab)

Planetarni mlin Pulverisette 5/4
Proizvajalec: Fritsch GmbH