Priprava in karakterizacija raztopin in suspenzij

Tenziometer
(DSA20E, Krüss GmbH)

Reometer
(Physica MCR 301, Anton Paar GmbH)

pH meter
(Metler Toledo)

Infrardeči spektrometer s Fourierjevo transformacijo (FTIR)
(Spectrum 100, Perkin Elmer)

Merilnik prevodnosti tekočin
(inoLab Cond 730,WTW)

Zata meter (ZetaPLUS) sklopljen z avtomatskim titratorjem (BI-ZTU) in merilnikom velikosti delcev
(Brookhaven)

Centrifuga
(5804 Centrifuge, Eppendorf)