Termična analiza

Diferenčni dinamični kalorimeter
(DSC-204 F1, Netzsch)

Aparatura za simultano termično analizo
(STA 429, Netzsch)

Kontaktni dilatometer
(DIL 402 CD/4, Netzsch)

Aparatura za simultano termično analizo
(STA 409 PC, Netzsch)

Aparatura za simultano termično analizo, sklopljena z masnim spektrometrom
(STA 409 cell, Netzsch + ThermoStar, Balzers Instruments)

Aparatura za meritve toplotne prevodnosti in difuzivnosti v temperaturnem območju od sobne temperature do 500 °C
(Hot Disk TPS 2500 S, Thermal Constants Analyser)