Nacionalni projekti

N2-0366: Oblikovanje relaksorskih antiferoelektrikov za shranjevanje električne energije
Vodja: doc. dr. Mojca Otoničar
Trajanje: 1. 3. 2024 – 28. 2. 2027

N1-0345: Razvoj kompleksnih magnetnih in polarnih redov iz enostavnih 2D podstruktur v plastovitih hibridnih organo-anorganskih halogenmetalatih
Vodja: prof. dr. Andrej Zorko (F5), sonosilka na K5: doc. dr. Mirela Dragomir
Trajanje: 1. 1. 2024 – 31. 12. 2027

J1-50008-2: Anziotropen kvantni magnetizem novih materialov z redkimi zemljami
Vodja: prof. dr. Andrej Zorko (F5), sonosilka na K5: doc. dr. Mirela Dragomir
Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 09. 2026

J2-50077 Vpliv dislokacij induciranih s hladnim sintranjem na feroelektrično polarizacijo
Vodja: doc. dr. Mojca Otoničar
Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 09. 2026

J7-4637 4D STEM energijsko učinkovitih materialov do kvantne ravni
Vodja: prof. dr. Andreja Benčan Golob
Trajanje projekta: 1. 10. 2022 – 30. 09. 2025

L2-4469 Napredni materiali in tehnologije za trajnostno tiskano elektroniko na steklu
Vodja: prof. dr. Danjela Kuščer
Trajanje projekta: 1. 10. 2022 – 30. 09. 2025

N1-0225-1 Visokolačna stabilizacija in fazni prehodi zmuzljivih fluoridov prehodnih kovin
Vodja: doc. dr. Matic Lozinšek, K1 (K5: dr. Mirela Dragomir)
Trajanje projekta: 1. 12. 2021 – 30. 11. 2024

J2-3058 Upogljivi elementi z multi-fizikalnimi lastnostmi
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek
Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

L2-3161 Procesna intenzifikacija kontinuirne sinteze vodikovega peroksida visoke čistosti z uporabo elektrokatalitskega mikroreaktorja
Vodja: prof. dr. Igor Plazl, FKKT (K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

J7-3148 TCCbuilder: odprtokodno simulacijsko orodje za toplotne tokokroge
Vodja: doc. dr. Andrej Kitanovski, FS (K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

J2-3041 In situ kvantitativna vrstična presevna elektronska mikroskopija funkcijskih materialov na atomski ravni
Vodja: prof. dr. Goran Dražić, KI (K5: prof. dr. Andreja Benčan Golob)
Trajanje: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

J2-3042 Povečan piezoelektrični odziv relaksorske feroelektrične keramike s strukturnim neredom
Vodja: prof. dr. Tadej Rojac
Trajanje projekta: 1. 10. 2021 - 30. 9. 2024

J2-3049 Mikrofluidni senzorski sistem za zaznavanje pesticidov (MISS PES)
Vodja: prof. dr. Danjela Kuščer
Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

N2-0212 Več-kalorični elementi za okolju prijazne hladilne sisteme
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek
Trajanje projekta: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2024

J2-2496  Iskanje visoko temperaturne superprevodnosti in eksotičnega magnetizma
Vodja: dr. Mirela Dragomir
Trajanje projekta: 1.9.2020-31.8.2024

J2-2508 Hladno sintranje multifunkcijskih elektronskih komponent
Vodja: doc. dr. Mojca Otoničar
Trajanje projekta: 1.9.2020-31.8.2023

J2-2497 Oblikovanje funkcionalnosti feroelektrikov brez svinca z inženiringom domenskih sten
Vodja: prof. dr. Andreja Benčan Golob
Trajanje projekta: 1.9.2020-31.8.2023

J2-1738-1 Elektrokalorični elementi za aktivno hlajenje elektronskih vezij
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 7. 2019–30. 4. 2023

J2-1740-2 Napredne anorganske tanke plasti z ojačenim električno induciranim odzivom
Vodja: prof. dr. Vid Bobnar (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 7. 2019–31. 12. 2022

Izmuzljive reaktivne zvrsti pod ekstremnimi pogoji
Vodje: dr. Matic Lozinšek, dr. Mirela Dragomir (K5), dr. Kristian Radan (K5), dr. Blaž Alič
Trajanje projekta: 1. 4. 2019 – 1. 4. 2023

J2-9253 Multikalorično hlajenje
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek
Trajanje projekta: 1. 7. 2018 - 30. 6. 2021

SINTEK - Priprava nadomestka SINTEtične Krvi za preizkušanje medicinske opreme
Vodja: prof. dr. Danjela Kuščer
Trajanje: 1.12. 2020 -31. 12. 2020

Keramični kapacitivni senzor tlaka s podvojeno tlačno občutljivostjo – Preverba koncepta in zvišanje TRL
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje: 1. 12. 2020 – 31. 12. 2020

L2-8180-1: Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 5. 2017 - 30. 9. 2020

Laboratorij za ultra hladno pripravo kompleksnih oksidov – ULTRACOOL
Vodja: prof. dr. Hana Uršič, dr. Mojca Otoničar
Trajanje projekta: 1. 4. 2017 do 31. 3. 2020

L7-7580: Napredna elektrokalorična pretvorba energij
Vodja: prof. dr. Andrej Kitanovski (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 28. 2. 2019

J2-7526: Multifunkcijski materiali za aktuatorske in hladilne naprave
Vodja: doc. dr. Tadej Rojac
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018

J2-7105: Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenjske dobe
Vodja: prof. dr. Marko Topič (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 1. 2016 - 31. 12. 2018

L2-6768: Mikro-elektromehanski in elektrokalorični plastni elementi
Vodja: prof. dr. Barbara Malič
Trajanje projekta: 1. 7. 2014 - 28. 2. 2018

J2-6779: Novi elektrokalorični materiali za novo ekološko prijazno dielektrično tehnologijo hlajenja
Vodja: prof. dr. Zdravko Kutnjak (na K5: prof. dr. Barbara Malič)
Trajanje projekta: 1. 7. 2014 - 28. 2. 2018