Napredna elektrokalorična pretvorba energij

NASLOV: Napredna elektrokalorična pretvorba energij

OBDOBJE: 1.3.2016 – 28.02.2019

VODJA: izr. prof. dr.  Andrej Kitanovski

RAZISKOVALCI

ORGANIZACIJE:

  • Institut “Jožef Stefan”
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

CILJI: Cilj projekta je zasnovati, numerično in eksperimentalno verificirati ter optimizirati elektrokalorično hladilno napravo, hladilne moči do 50 W, ki se lahko uporablja za manjše hladilnike in predstavlja prednost pred ekvivalentnimi kompresorskimi in sorpcijskimi hladilniki v smislu višje energetske učinkovitosti, okoljevarstva in tihega delovanja. Več

POMEN ZA RAZVOJ ZNANOSTI: Z raziskavami in razvojem elektrokaloričnega hladilnika bomo pridobili znanje in izkušnje na področjih karakterizacije elektrokaloričnih materialov, predelavi (procesiranju) elektrokaloričnih materialov z elektrodami, projektiranju in gradnji elektrokaloričnih regeneratorjev ter projektiranju in gradnji elektrokaloričnih naprav. Več

POMEN ZA RAZVOJ SLOVENIJE: S pomočjo diseminacije rezultatov projekta bomo lahko tako strokovni kot tudi širši javnosti neposredno posredovali informacije o novih možnostih zmanjšanja rabe energije ter zmanjšanja vpliva obstoječih hladiv na okolje. Več