Sodelavci

prof. dr. Barbara Malič
Vodja Odseka za elektronsko keramiko

Znanstvena svetnica
email: barbara.malic@ijs.si
t: +386 1 477 3431

Matic Belak Vivod, mag. kem.
Asistent

email: matic.belak@ijs.si
t: +386 1 477 3495

prof. dr. Andreja Benčan Golob
znanstvena svetnica

email: andreja.bencan@ijs.si
t: +386 1 477 3256

Oana Andreea Condurache
Mlada raziskovalka

email: oana.condurache@ijs.si
t: +386 1 477 3414

Andrej Debevec, kem. teh.
projektni sodelavec V

email: andrej.debevec@ijs.si
t.: + 386 1 477 3828

doc. dr. Mirela Dragomir
Znanstvena sodelavka

email: mirela.dragomir@ijs.si
t.: +386 1 477 3512

prof. dr. Goran Dražić

Znanstveni svetnik
email: goran.drazic@ijs.si
t: +386 1 477 3256

Silvo Drnovšek,
dipl. inž. kem. tehnol.
Strokovni sodelavec

email: silvo.drnovsek@ijs.si
t: +386 1 477 3335

Brigita Kmet, dipl. inž. kem. tehnol.
Strokovna sodelavka

email: brigita.kmet@ijs.si
t: +386 1 477 3335

Maja Koblar, mag. nan.
Strokovna sodelavka
email: maja.koblar@ijs.si
T: +386 1 477 3260

Sabi William Konsago, Msc
Mladi raziskovalec

email: sabi.william.konsago@ijs.si
t.: +386 1 477 3095

prof. dr. Danjela Kuščer Hrovatin
Višja znanstvena sodelavka

email: danjela.kuscer@ijs.si
t: +386 1 477 3489

dr. Kostja Makarovič
strokovno raziskovalni sodelavec

email: kostja.makarovic@ijs.si
t: +386 1 477 3485

doc. dr. Mojca Otoničar
Znanstvena sodelavka

email: mojca.otonicar@ijs.si
t: +386 1 477 3485

Victor Regis de Moraes
Asistent

email: victor.regis@ijs.si
t: +386 1 477 3414

Barbara Repič, mag. inž. kem. inž.
Mlada raziskovalka
email: barbara.repic@ijs.si
t: +386 1 477 3095

prof. dr. Tadej Rojac
Znanstveni svetnik

email: tadej.rojac@ijs.si
t: +386 1 477 3834

Tina Ručigaj Korošec,
univ. dipl. soc.

samostojna strokovna delavka

email: tina.rucigaj@ijs.si
t: +386 1 477 3828

Samir Salmanov, Msc
Mladi raziskovalec

email:samir.salmanov@ijs.si
t.:+386 1 477 3260

Ankita Sarkar, mag.
Asistentka

email: ankita.sarkar@ijs.si
t: +386 1 477 3260

Matej Šadl mag. nan.
Mladi raziskovalec

email: matej.sadl@ijs.si
t: +386 1 477 3095

Lia Šibav, mag. kem.
Mlada raziskovalka

email: lia.sibav@ijs.si
t.: +386 1 477 3495

prof. dr. Hana Uršič Nemevšek
Višja znanstvena sodelavka

email: hana.ursic@ijs.si
t: +386 1 477 3936

Katarina Žiberna, mag. kem.
Mlada raziskovalka

email: katarina.ziberna@ijs.si
t.: +386 1 477 3260