Sodelavci

prof. dr. Barbara Malič
Vodja Odseka za elektronsko keramiko

Znanstvena svetnica
email: barbara.malic@ijs.si
t: +386 1 477 3431

Matic Belak Vivod, mag. kem.
Asistent

email: matic.belak@ijs.si
t: +386 1 477 3495

prof. dr. Andreja Benčan Golob
znanstvena svetnica

email: andreja.bencan@ijs.si
t: +386 1 477 3256

dr. Andraž Bradeško
znanstveni sodelavec

email: andraz.bradesko@ijs.si
t: +386 1 477 3828

dr. Layla Brini
asistentka z doktoratom

email: Layla.Brini@ijs.si
t: +386 1 477 3260

Izabela Čurković, mag. kem.
Strokovna sodelavka

email: izabela.curkovic@ijs.si
t: +386 1 477 3828

Andrej Debevec, kem. teh.
projektni sodelavec V

email: andrej.debevec@ijs.si
t: + 386 1 477 3828

doc. dr. Mirela Dragomir
Znanstvena sodelavka

email: mirela.dragomir@ijs.si
t: +386 1 477 3512

prof. dr. Goran Dražić

Znanstveni svetnik
email: goran.drazic@ijs.si
t: +386 1 477 3256

Silvo Drnovšek,
dipl. inž. kem. tehnol.
Strokovni sodelavec

email: silvo.drnovsek@ijs.si
t: +386 1 477 3335

Ivana Goričan, mag. kem.
Mlada raziskovalka

Email: ivana.gorican@ijs.si
t: +386 1 477 3498

dr. Antonio Iacomini
asistent z doktoratom

email: antonio.iacomini@ijs.si
t: +386 1 477 3828

 

Brigita Kmet, mag. nan.
Strokovna sodelavka

email: brigita.kmet@ijs.si
t: +386 1 477 3335

Maja Koblar, mag. nan.
Strokovna sodelavka
email: maja.koblar@ijs.si
t: +386 1 477 3260

Sabi William Konsago, Msc
Mladi raziskovalec

email: sabi.william.konsago@ijs.si
t: +386 1 477 3095

prof. dr. Danjela Kuščer Hrovatin
Višja znanstvena sodelavka

email: danjela.kuscer@ijs.si
t: +386 1 477 3489

Meryem Lachhab, mag.
Mlada raziskovalka

email: meryem.lachhab@ijs.si
t: +386 1 477 3867

dr. Kostja Makarovič
strokovno raziskovalni sodelavec

email: kostja.makarovic@ijs.si
t: +386 1 477 3485

dr. Soukaina Merselmiz
asistentka z doktoratom

email: soukaina.merselmiz@ijs.si
t: +386 1 477 3498

doc. dr. Mojca Otoničar
Višja znanstvena sodelavka

email: mojca.otonicar@ijs.si
t: +386 1 477 3485

dr. Alaka Panda
asistentka z doktoratom

email: alaka.panda@ijs.si
t: +386 1 477 3498

Victor Regis de Moraes
Asistent

email: victor.regis@ijs.si
t: +386 1 477 3414

Barbara Repič, mag. inž. kem. inž.
Mlada raziskovalka
email: barbara.repic@ijs.si
t: +386 1 477 3095

dr. Marko Robić
asistent z doktoratom

email: Marko.Robic@ijs.si
t: +386 1 477 3867

prof. dr. Tadej Rojac
Znanstveni svetnik

email: tadej.rojac@ijs.si
t: +386 1 477 3834

Tina Ručigaj Korošec,
univ. dipl. soc.

samostojna strokovna delavka

email: tina.rucigaj@ijs.si
t: +386 1 477 3828

Samir Salmanov, Msc
Mladi raziskovalec

email:samir.salmanov@ijs.si
t:+386 1 477 3260

dr. Aadil Abass Shah
asistent z doktoratom

email: aadil.abass.shah@ijs.si
t: +386 1 477 3498

Lia Šibav, mag. kem.
Mlada raziskovalka

email: lia.sibav@ijs.si
t: +386 1 477 3495

prof. dr. Hana Uršič Nemevšek
Višja znanstvena sodelavka

email: hana.ursic@ijs.si
t: +386 1 477 3936

Katarina Žiberna, mag. kem.
Mlada raziskovalka

email: katarina.ziberna@ijs.si
t.: +386 1 477 3414