Mednarodni projekti

EDF-SCUALE – Trajnostne komponente za podvodno akustiko z uporabo materialov brez svinca v Eropi
Trajanje projekta: 1. 12. 2023 – 30. 11. 2026
Vodja: prof. dr. Barbara Malič, doc. dr. Mojca Otoničar, prof. dr. Tadej Rojac

M-ERA NET: INNOHYPPY: Inovativni katalizator in njegova regeneracija za čisto proizvodnjo vodika s pirolizo metana
Trajanje projekta: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2026
Vodja: prof. dr. Danjela Kuščer

M-ERA NET: Cool BatMan: Sistem za toplotno upravljanje baterij na osnovi digitalnega mikrofluidnega magnetnokaloričnega hlajenja
Trajanje projekta: 1. 11. 2022 do 31. 10. 2025
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

OBZORJE 2020-ATHENA: Izvajanje načrtov za enakost spolov za sprostitev raziskovalnega potenciala v raziskovalnih organizacijah in organizacijah za financiranje raziskav v Evropi
Trajanje: 1. 2. 2021 – 31. 1. 2025
Vodja: dr. Romana Jordan (na K5: prof. dr. Barbara Malič)

QMatCh – Iskanje kvantnih stanj snovi s kemijo pod ekstremnimi pogoji
Trajanje projekta: 1. 6. 2021 do 28. 2. 2024
Vodja: dr. Mirela Dragomir

KET4 - Izdelava nevidnih plastnih struktur na osnovi cenovno ugodnih prosojnih prevodnih oksidov iz raztopin s sitotiskom 
Trajanje: : 1. 10. 2020 – 28.2.2021
Vodja: prof. dr. Danjela Kuščer

KET4 - Alternativni proces za pripravo kovinskih elektrod na keramičnih elektronskih komponentah
Trajanje: 1. 5. 2020 - 30. 10. 2020
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

KET4 - Razvoj čistega postopka izdelave keramičnih senzorjev tlaka
Trajanje: 1. 5. 2020 - 30. 10. 2020
Vodja: prof. dr. Barbara Malič

COST projekt TO-BE: Na poti k oksidni elektroniki
Trajanje: 15.4.2014 - 15.4.2018
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek

PiezoMEMS-Piezoelektrični MEMS elementi za učinkovito zbiranje energije
Trajanje: 1.1.2015 - 31.12.2017
Vodja: prof. dr. Barbara Malič

INTCERSEN-Integrirani elektrokemični senzorji s keramičnimi mikrofluidnimi strukturami
Trajanje: 1.1.2015 - 31.12.2017
Vodja: prof. dr. Hana Uršič Nemevšek