L2-4469 Napredni materiali in tehnologije za trajnostno tiskano elektroniko na steklu (MATEST)

L2-4469 Napredni materiali in tehnologije za trajnostno tiskano elektroniko na steklu (MATEST)

Partnerji : IJS , KI, RC eNeM

Vodja projekta: prof. dr. Danjela Kuščer

Trajanje : 1. 10. 2022- 30. 9. 2025

SLO:

Prosojne elektronske naprave za svoje delovanje potrebujejo elektrodni material, ki je električno prevoden in optično prosojen. Povpraševanje po prosojnih napravah že nekaj let narašča, s tem pa tudi povpraševanje po optično prosojnem prevodnem materialu (TCM). Najbolj razširjen material TCM je indijev oksid z dodatkom kositra (ITO) s plastno upornostjo ∼10 W/sq in optično prosojnostjo ~ 90 %. Plasti ITO se najpogosteje pripravljajo s fizikalnimi metodami, kot je npr., magnetronsko naprševanje. Zaradi omejenih zalog indija, njegove toksičnosti in dragih aparatur ter zahtevnih postopkov za izdelavo plasti po fizikalnih metodah, v industriji intenzivno iščemo alternativne, cenejše  materiale in postopke za pripravo tankih plasti. Na področju steklene embalaže želimo uporabiti materiale brez indija in tehnologijo, ki omogoča pripravo plasti na neravnem, hrapavem industrijskem steklu in v množični proizvodnji.

V predlaganem projektu bomo na industrijskem steklu izdelali tankoplastno elektrodo z visoko optično prosojnostjo in nizko plastno upornostjo, čim bolj podobno ITO. Elektroda bo primerna za uporabo v napredni prosojni elektroniki. Realizacija plasti TCM brez indija iz raztopin na industrijskem steklu predstavlja preboj v transparentni elektroniki: je poceni, okolju prijazen industrijski proces, ki omogoča integracijo elektronike neposredno v industrijske steklene izdelke. Predstavlja novo paradigmo pametne steklene embalaže, ki bistveno povečuje konkurenčnost podjetja na svetovnem trgu in privablja nove kupce.

Cilji projekta so:

1) Izdelava TCM iz raztopin v laboratorijskem merilu na ravnem in gladkem steklu z metodo vrtenja, sitotiska in brizgalnega tiskanja, ter z utrjevanjem po nanosu. Cilj je izdelati plasti TCM z optično prosojnostjo nad 90 % in plastno upornostjo Rs pod 500 W/sq;

2) Predobdelava industrijskih steklenih izdelkov (steklenica) z namenom doseganja dimenzijske homogenosti površine pod 2 % in površinske hrapavosti pod 50 nm.

3) Nanos raztopine TCM na industrijsko steklo v industrijskem okolju, in validacija tankih plasti TCM v elektrokromni napravi.