Dosežek Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava je bil uvrščen v izbor Odlični v znanosti ARRS 2019

Dosežek Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava je bil uvrščen v izbor Odlični v znanosti ARRS 2019

Dosežek Demonstratorska hladilna naprava na osnovi elektrokaloričnega pojava je bil uvrščen v izbor Odlični v znanosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 2019. Dosežek je rezultat sodelovanja raziskovalcev iz Odseka za elektronsko keramiko (K5), Odseka za fiziko trdne snovi, Institut Jožef Stefan, in Laboratorija za hlajenje in daljinsko energetiko, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani (FS). Raziskovalci so med prvimi na svetu izdelali demonstratorsko hladilno napravo, ki temelji na elektrokaloričnem pojavu in izum tudi patentno zaščitili v EU, ZDA in na Kitajskem.

Raziskave so potekale v okviru projektov ARRS L2-6768 Mikro-elektromehanski in elektrokalorični plastni elementi (vodja: prof.dr. Barbara Malič, K5) in L7-7580 Napredna elektrokalorična pretvorba energij (vodja: prof.dr. Andrej Kitanovski, FS).