Dosežek Inovativni pristopi h kontroli funkcijskih odzivov multiferoikov je bil uvrščen v izbor Odlični v znanosti ARRS 2020

Dosežek Inovativni pristopi h kontroli funkcijskih odzivov multiferoikov je bil uvrščen v izbor Odlični v znanosti ARRS 2020

Dosežek Inovativni pristopi h kontroli funkcijskih odzivov multiferoikov je bil uvrščen v izbor Odlični v znanosti Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije 2020. V okviru ARRS projekta J2-9253 Multikalorično hlajenje so raziskovalci z Odseka za elektronsko keramiko (K5) v sodelovanju z raziskovalci z Odseka za fiziko trdne snovi (F5) in Odseka za nanostrukturne materiale (K7), Instituta Jožef Stefan in s kolegi iz Kemijskega inštituta v Ljubljani ter z raziskovalci iz Amerike in Poljske, razvili inovativne pristope za kontrolo električne prevodnosti, ki temeljijo na nadzoru kemijske sestave in pogojev toplotne obdelave omenjenih materialov. Dosežki raziskav, ki so bili vodeni in v veliki meri izvedeni v Sloveniji, so objavljeni v treh znanstvenih člankih v pomembnih mednarodnih revijah na področju materialov, med drugim v Nature Communications.

1) A. Benčan et al. Nature Communications 2020 [COBISS.SI-ID 33296423]

2) U. Prah et al. J. Mat. Chem. C 2020 [COBISS.SI-ID 33157415]

3) U. Prah et al. J. Eur. Ceram. Soc. 2019 [COBISS.SI-ID 32459303]

 

 

Slika: Slika (a) lokalnega piezoelektričnega odziva in (b) lokalne električne prevodnosti bizmutovega ferita (povzeto po Nature Communications 2020 [COBISS.SI-ID 33296423])