Dosežek “Razlaga električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita” se je na področju tehnike uvrstil v izbor Odlični v znanosti 2017

Dosežek “Razlaga električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita” se je na področju tehnike uvrstil v izbor Odlični v znanosti 2017

Odlični v znanosti je vsakoletni projekt Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS v okviru promocije znanosti. V letu 2017 je bil kot odličen prepoznan tudi dosežek “Razlaga električne prevodnosti domenskih sten bizmutovega ferita”, ki ga je predstavila doc. dr. Andreja Benčan Golob.

Bizmutov ferit se intenzivno raziskuje zaradi možnosti uporabe v visokotemperaturnih piezoelektričnih napravah, vendar pa je njegova uporaba omejena, saj izkazuje visoko električno prevodnost, katere pomemben del izhaja iz lokalne prevodnosti na domenskih stenah. Čeprav so prevodnost sten dokazali že leta 2009, pa do zdaj ni bilo konsistentne razlage mehanizma. Raziskovalke in raziskovalci Instituta »Jožef Stefan« in Kemijskega inštituta (Tadej Rojac, Andreja Benčan Golob, Goran Dražić, Hana Uršič Nemevšek, Boštjan Jančar, Gašper Tavčar, Maja Makarovič, Julian Walker in Barbara Malič) so v sodelovanju s kolegoma iz Japonske in Švice (Naonori Sakamoto, Univerza Shizuoka, in Dragan Damjanović, EPFL) prvi dokazali prisotnost točkastih defektov na domenskih stenah v bizmutovem feritu. Z raziskavo so razložili mehanizem p-tipa električne prevodnosti domenskih sten ter pokazali, da je lokalno prevodnost domenskih sten mogoče prilagajati s spreminjanjem atmosfere med visokotemperaturno pripravo materiala.

NA FOTOGRAFIJI: Shematski prikaz točkastih defektov na domenski steni bizmutovega ferita (Tadej Rojac in soavtorji, Nature Materials, 2016)