Izsledki raziskav elektromehanskega odziva relaksorskih feroelektrikov objavljeni v reviji Advanced Functional Materials

Izsledki raziskav elektromehanskega odziva relaksorskih feroelektrikov objavljeni v reviji Advanced Functional Materials

Sodelavci z Odseka za elektronsko keramiko (IJS) so v sodelovanju s kolegi z Odseka za sisteme in vodenje (IJS), z Odseka za kemijo materialov s Kemijskega inštituta v Ljubljani, z Univerze v Severni Karolini, ZDA, in z Zveznega tehnološkega inštituta v Lozani izsledke svojih raziskav elektromehanskega odziva relaksorskih feroelektrikov objavili v reviji Advanced Functional Materials. Študija razkriva edinstveni dinamični odziv tovrstnih relaksorskih materialov na zunanje polje, katerega vzrok je kompleksna strukturiranost materiala v smislu nereda na atomski ravni, kot tudi hierarhičnega zloga feroelektričnih domen, kar močno vpliva na mobilnost domenskih sten. Ugotovitve raziskovalcev odpirajo vrata k zasnovi novih materialov z visokimi elektromehanskimi odzivi s stališča strukturiranja na različnih velikostnih nivojih.