Nagrado Tehnološke mreže tehnologija vodenja procesov za najboljše magistrsko delo za leto 2017 prejel Tomaž Kos

Nagrado Tehnološke mreže tehnologija vodenja procesov za najboljše magistrsko delo za leto 2017 prejel Tomaž Kos

Tomaž Kos je a konferenci AIG’17, 6. aprila 2017 prejel nagrado Tehnološke mreže Tehnologija vodenja procesov TM TVP za najboljše magistrsko delo za leto 2017.

Magistrsko delo z naslovom »Merilni sistem za samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov« je opravil na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani pod mentorstvom izr. prof. dr. Gregorja Klančarja in somentorstvom doc. dr. Tadeja Rojaca.

Povzetek magistrskega dela:

Piezoelektrični materiali se kot senzorji, aktuatorji in pretvorniki mehanskih signalov v električne veličine in obratno uporabljajo v širokem območju industrijskih in znanstvenih področij. Ker nekateri najbolj uporabljeni materiali izgubijo piezoelektrične lastnosti pri višjih temperaturah (tipično nad 200°C), so različni industrijski sektorji izrazili potrebo po novih visokotemperaturnih piezoelektričnih materialih. Pri razvoju takih materialov je potreben vpogled v temperaturno odvisne dinamične električne lastnosti. V ta namen je bil razvit merilni sistem, ki omogoča samodejno visokotemperaturno in nizkofrekvenčno karakterizacijo dielektričnih materialov v frekvenčnem razponu 2 mHz – 1 kHz in temperaturnem razponu 25 °C – 450 °C.