O nas

Avtor fotografije: Marjan Verč

Odsek za elektronsko keramiko izvaja raziskave na področju sinteze, lastnosti in uporabe materialov za elektroniko, ter sodeluje pri raziskovalno - razvojnih projektih in izobraževanju.Izhodišča dela so zahteve po zmanjševanju dimenzij, združevanju funkcij, večji zanesljivosti ter ekološki sprejemljivosti pripadajočih procesov na področju elektronskih komponent in naprav. Napredek nanoznanosti in nanotehnologij zahteva nove pristope v raziskavah materialov, kot so nove metode sinteze delcev in priprave plasti nano- in mikrometrskih dimenzij, študij kemijskih in fizikalnih interakcij, ter iskanje povezav med kemijsko sestavo, parametri sinteze in priprave, strukturo na makro-, mikro- in nano-nivoju in funkcijskimi lastnostmi materialov.


Poslanstvo:

biti odlična raziskovalna skupina na področju raziskav materialov za elektroniko, ki povezuje svoje delo s komplementarnimi skupinami s področja fizike materialov in elektronike doma in v tujini. Prizadevamo si, da bi bila skupina učinkovita vez med akademsko sfero in industrijo, ter da bi bila v čim večji meri udeležena na vseh ravneh izobraževanja.