Objava v Nature Communications

Objava v Nature Communications

Sodelavec Odseka za elektronsko keramiko doc. dr. Tadej Rojac je s kolegi iz Avstralije, Švice in Francije v reviji Nature Communications objavil članek z naslovom »Frequency-dependent decoupling of domain-wall motion and lattice strain in bismuth ferrite« (LINK). Avtorji so pokazali, da se piezoelektrični odziv multiferoičnega bizmutovega ferita bistveno razlikuje od do sedaj poznanih odzivov klasičnih feroelektrikov. S strukturnimi analizami vzorcev pod električnim poljem so odkrili neobičajno mehansko deformacijo nekaterih zrn v polikristalinični matrici. Skladno z literaturnimi podatki se deformacija zrn, v katerih je prispevek dinamike domenskih sten največji, povečuje s padajočo frekvenco zunanjega električnega polja. Deformacija drugih zrn, v katerih prevladuje t.i. intrinsični piezoelektrični odziv, pa ne sledi temu frekvenčnemu obnašanju in se, obratno, zmanjšuje s padajočo frekvenco. Mehanizem so razložili z analitičnim modelom in tako potrdili ključno vlogo anizotropije v električni prevodnosti, ki izhaja iz različno orientiranih prevodnih domenskih sten v posameznih zrnih v polikristalinični matrici (glej sliko).