Objava v reviji Science Advances

Objava v reviji Science Advances

Sodelavci z Odseka za elektronsko keramiko (Matija Arzenšek, Urh Toš, Silvo Drnovšek, Mirela Dragomir, Hana Uršič, Mojca Otoničar, Tadej Rojac) so skupaj s sodelavci iz Univerze v Vilniusu, Litva (Sarunas Svirskas, Paulius Jankauskas) objavili članek v reviji Science Advances . Članek obravnava ključno vprašanje o izvoru nenavadno visokih piezoelektričnih odzivov v keramičnem sistemu Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–PbTiO3 (PMN–PT) modificiranem s samarijevemi ioni. Že objavljene študije sicer poročajo o različnih mehanizmih, a običajno v kontekstu t.i. »univerzalne« razlage, ki so tipično osredotočene na izključno en vidik materiala. S kombinacijo nelinearne piezoelektrične harmonične analize in strukturne analize na več velikostnih nivojih, so avtorji članka prišli do zaključka, da je visok piezoelektrični odziv nemogoče pripisati izključno enemu mehanizmu. Koherentno interpretacijo vseh eksperimentalnih podatkov je moč doseči le s kombinacijo različnih intrinzičnih in ekstrinsičnih dinamičnih prispevkov ter upoštevajoč kompleksni vpliv samarijevega dopanta na lokalno in povprečno strukturo materiala. Med drugim članek tudi opozarja na trenutni problem v raziskavah, kjer novodobne okoliščine izvajajo pritisk k objavi znanstvenih člankov (tipično v revijah z visokim faktorjem vpliva) z odmevnimi t.i. »univerzalnimi« razlagami.