Naprava za sitotisk P-250AVF

Naprava za sitotisk

Model: P-250AVF

Proizvajalec: KEKO Oprema d.o.o.

Leto nabave: 2023

Nabavo je delno financirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije v okviru Paketa 21.

Naprava za sitotisk je namenjena tiskanju struktur kompleksne geometrije z debelino do ~200 mikrometrov na različnih podlagah (keramika, nežgana keramika, steklo, polimer, tekstil) velikosti od 50 mm do 200 mm. Pri tem postopku podlago vakuumsko pričvrstimo na nosilec naprave, disperzijo za tiskanje z rakljem potisnemo skozi masko na podlago, pri čemer dobimo vzorec, ki ustreza geometriji vzorca maske.

Oprema omogoča računalniško voden proces tiskanja z avtomatskim sistemom za optično poravnavo s ponovljivostjo mehanskega pozicioniranja  do ± 5 mm. Ima dvižno tiskalno glavo s servo motorskim pogonom, dvojno rakeljsko glavo z avtomatsko in regulirano nastavitvijo parametrov posnemala in raklja (višina do 50 mm, sila  0-250 N, hitrost 0-350 mm/s). Dvojni vakumski sistem v vakuumski mizi omogoča tiskanje medplastnih struktur (viafill). Naprava je varna in zdravju prijazna za delo ter v skladu z veljavnimi standardi.

 

Odgovorna oseba: Danjela Kuščer, danjela.kuscer@ijs.si

Lokacija opreme: Laboratorij K583, Odsek za elektronko keramiko, IJS, Jamova 39, 1000 Ljubljana

Zahtevana stopnja izkušenj:  Za uporabo opreme je potrebno opraviti usposabljanje.

Rezervacija opreme: Dogovorite se z odgovorno osebo