Optični mikroskop Zeiss Axio Imager M2m

Optični mikroskop

Zeiss Axio Imager M2m

Proizvajalec: Carl Zeiss d.o.o.
Leto nabave: 2023

Nabava je bila delno financirana v okviru Paketa 21, ARIS

 

Axio Imager M2m je visoko-ločljiv motoriziran optični mikroskop za avtomatizirano mikrostrukturno analizo materialov. Omogoča preiskave materialov v presevni svetlobi (v svetlem polju in polarizacijski svetlobi) in v odsevni svetlobi (v svetlem polju, polarizacijski svetlobi in v tehniki krožnega diferencialnega interferenčnega kontrasta (C-DIC)). Tehnika C-DIC uporablja cirkularno polarizirano svetlobo za identifikacijo različno orientiranih struktur. Motoriziran pomik mizice po z-osi, v povezavi s kamero s 5 milijoni slikovnih pik in programsko opremo ZEN Core, omogoča podaljšan fokus za vizualizacijo globine in ponovljive nastavitve osvetlitve za večjo kakovost slike. Programska oprema ZEN Core omogoča nadzor nad motoriziranimi in kodiranimi komponentami mikroskopa, kot tudi statistično obdelavo slik za določanje mikrostrukturnih parametrov (velikost zrn, poroznost, anizotropnost objektov itd.).

 

Odgovorna oseba: Mojca Otoničar, mojca.otonicar@ijs.si

Lokacija opreme: Laboratorij K595, Odsek za elektronko keramiko, IJS, Jamova 39, 1000 Ljubljana

Zahtevana stopnja izkušenj: Po dogovoru z odgovorno osebo

Rezervacija opreme: Po dogovoru z odgovorno osebo