Prispevek v rubriki “News+Views” v reviji Nature Materials

Prispevek v rubriki “News+Views” v reviji Nature Materials

Na povabilo urednika revije Nature Materials sta sodelavca Odseka Barbara Malič in Tadej Rojac napisala mnenjski članek za rubriko News and Views High piezoelectricity via enhanced disorder. Analizirala sta članek, objavljen v isti številki (objava na spletu 19. 3. 2018), v katerem so Fei Li in sodelavci z dopiranjem z redkimi zemljami ustvarili kemijske in strukturne heterogenosti na nanometrski skali v relaksorski-feroelektrični keramiki PMN-PT, kar je vodilo do doslej najvišjih objavljenih vrednosti piezoelektričnih koeficientov v keramiki (d33 do 1500 pC/N).