Domenska struktura kompleksnih oksidov

NASLOV: Domenska struktura kompleksnih oksidov

ŠIFRA: BI-US/17-18-047

OBDOBJE: 1. 2. 2017 – 31. 12. 2018

VODJA: doc dr. Hana Uršič Nemevšek

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije