Izdelava in modeliranje integriranih piezoelektričnih struktur za visokofrekvenčne ultrazvočne pretvornike

NASLOV: Izdelava in modeliranje integriranih piezoelektričnih struktur za visokofrekvenčne ultrazvočne pretvornike

ŠIFRA: BI-FR/16-17-PROTEUS-009

OBDOBJE: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

VODJA: doc. dr. Danjela Kuščer Hrovatin

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije