Lokalna struktura relaksorskih feroelektrikov – ključ za razumevanje funkcionalnih lastnosti

NASLOV: Lokalna struktura relaksorskih feroelektrikov – ključ za razumevanje funkcionalnih lastnosti

ŠIFRA: BI-US-17/18-059

OBDOBJE: 1. 2. 2017 – 31. 12. 2018

VODJA: doc dr. Andreja Benčan Golob

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije