Okolju prijazni feroelektrični materiali v obliki tankih plasti in volumenske keramike ter njihova priprava pri nizkih temperaturah

NASLOV: Okolju prijazni feroelektrični materiali v obliki tankih plasti in volumenske keramike ter njihova priprava pri nizkih temperaturah

ŠIFRA: BI-US-18/19-001

OBDOBJE: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

VODJA: prof. dr. Barbara Malič

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije