Priprava piezoelektričnih debelih plasti z metodo nanašanja aerosola

NASLOV: Priprava piezoelektričnih debelih plasti z metodo nanašanja aerosola

ŠIFRA: BI-DE-18/19-012

OBDOBJE: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019

VODJA: doc dr. Hana Uršič Nemevšek

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije