INTcerSEN – Integrirani elektrokemični senzorji s keramičnimi mikrofluidnimi strukturami

AKRONIM: INTcerSEN

NASLOV: INTcerSEN – Integrirani elektrokemični senzorji s keramičnimi mikrofluidnimi strukturami

OBDOBJE: 1.1.2015 – 31.12.2017

SLOVENSKI PRIJAVITELJ: Institut “Jožef Stefan”

VODJA: doc. dr. Hana Uršič Nemevšek

FINANCER: M-ERA.NET

PARTNERJI: