Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenjske dobe

NASLOV: Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenjske dobe

OBDOBJE: 1.1.2016 – 31.12.2018

VODJA: prof. dr. Marko Topič

RAZISKOVALCI

ORGANIZACIJE:

  • Institut “Jožef Stefan”
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije


CILJI: Raziskovalni projekt “Analiza nehomogenosti fotonapetostnih gradnikov in vpliv na zmogljivost sončnih elektrarn tekom življenjske dobe” se osredotoča na določanje in karakterizacijo nehomogenosti v fotonapetostnih (PV) modulih. Cilj projekta je razviti metodologijo in simulacijski model različnih nehomogenosti, raziskati njihovo obnašanje v življenjski dobi PV modula in predvideti njihov vpliv na energijski izplen celotnega PV sistema. Več

POMEN ZA RAZVOJ ZNANOSTI: Predlagani projekt bo z rezultati ustvarjal nova znanstvena spoznanja na področju obnašanja PV modulov skozi celotno življenjsko obdobje. Rezultati bodo imeli vpliv na proizvodnjo sončnih celic in modulov, tehnologijo PV sistemov, postopkov vzdrževanja in monitoring PV sistemov.  Več

POMEN ZA RAZVOJ SLOVENIJE: Fotovoltaika je tehnološki sektor z letno rastjo okoli 30%. Kljub selitvi industrije iz Evrope v Azijo, veliko evropskih podjetij še ostaja konkurenčnih. Slovenska podjetja, kot so Bisol Group d.o.o, MAHLE Letrika d.o.o, ETI Elektroelement d.d. in Metrel d.d., uspešno poslujejo in so celo povečala svojo proizvodno kapaciteto v zadnjih letih. Več