Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije

NASLOV: Feroelektrični keramični plastni elementi z načrtovano domensko strukturo za učinkovito zbiranje in za pretvorbo energije

OBDOBJE: 1.5.2017 – 30.4.2020

VODJA: prof. dr. Barbara Malič

RAZISKOVALCI

ORGANIZACIJE:

  • Institut “Jožef Stefan”
  • KEKO – OPREMA ŽUŽEMBERK
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije