J2-1738-1 Elektrokalorični elementi za aktivno hlajenje elektronskih vezij

NASLOVElektrokalorični elementi za aktivno hlajenje elektronskih vezij

OBDOBJE: 1. 7. 2019–30. 6. 2022

VODJA: prof. dr. Barbara Malič

RAZISKOVALCI

ORGANIZACIJE:

  • Institut “Jožef Stefan”
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije