J2-9253 – Multikalorično hlajenje

NASLOV: Multikalorično hlajenje

OBDOBJE: 1. 7. 2018 – 30. 6. 2021

VODJA: doc. dr. Hana Uršič Nemevšek

RAZISKOVALCI

ORGANIZACIJE:

  • Institut “Jožef Stefan”
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije