Multifunkcijski materiali za aktuatorske in hladilne naprave

NASLOV: Multifunkcijski materiali za aktuatorske in hladilne naprave

OBDOBJE: 1.1.2016 – 31. 12. 2018

VODJA: doc. dr. Tadej Rojac

RAZISKOVALCI

ORGANIZACIJE:

  • Institut “Jožef Stefan”
  • Kemijski institut

FINANCERJI: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

CILJI: Z vidika porabe električne energije, ogrevanja in hlajenja postaja družba vse bolj zahtevna in potrošniška. Shranjevanje, pretvorba, dobava in poraba energije so zato prioritete na globalni ravni. V bližnji prihodnosti pričakujemo stroge ukrepe tako v Evropi kot širše v svetu, kar ustvarja vse večji pritisk na temeljne in aplikativne raziskave funkcijskih materialov. Več

POMEN ZA RAZVOJ ZNANOSTI: Pretvorba električne energije v toploto, tj. elektrokalorični (EK) pojav, je pritegnil veliko pozornost, obstaja namreč realna možnost, da bo nadomestil obstoječe tehnologije hlajenja, kot je plinska kompresijska tehnika. Več

POMEN ZA RAZVOJ SLOVENIJE: Ključno za bodoče gospodarstvo, povezano z novimi trgi in poslovnimi priložnostmi, tako v Sloveniji kot Evropi. Več

 

Princip delovanja večfunkcijske ročice izdelane iz relaksorske keramike za uporabo v mikrohaldilniku. Ročica se ob pritisnjenem električnem polju hrkati upogiba in spreminja temperaturo:

Prikaz delovanja prototipa mikrohladilnika na osnovi dveh aktivnih večfunkcijskih ročic. S pritisnjenim električnim poljem ročice spremenijo temperaturo (preko elektrokaloričnega odziva) in se hrkati ukrivljajo (preko elektromehanskega odziva) ter s tem ustvarijo termične kontakte za prenos toplote. Prototip smo zasnovali in izdelali v okviru projekta: